Svenska friluftsförkolor 

-hälsa, miljö, trygghet,
fantasi och glädje!