Eskilstuna friluftsförskola 

-hälsa, miljö, trygghet,
fantasi och glädje!

Vi välkomnar möjligheten att få Ert förtroende och ge Er den bästa förskolan som finns att tillgå. Som grund för vårt arbete har vi förskolans läroplan. Vi vägleder och stödjer barnets lärande i dialog med barnet under pågående läroprocess. Detta sker genom återkoppling och respons. Vi vistas mycket utomhus när väder och vind tillåter och arbetar med rörelse, sång, dans, musik, språk och natur och teknik. 


Trygghet är grunden för all inlärning! För oss är det viktigt att barnen får en grundtrygghet med en god självkänsla. Vi arbetar med att få barnen att känna sig sedda och bekräftade och på så sätt stärka självbilden då barnet känner sig omtyckt och accepterat. Vi använder ICDP, International Child Development Programme.


"Vägledande samspel ICDP är ett hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva samspelet. Programmet utgår från var och ens förmågor och möjlighet till utveckling. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer och avser att vidga lyhördhet och empati i tanke och handling."

Barn lär sig genom leken!

Med friluftsliv på schemat får barnen ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och lär sig förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Naturen är en fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen. Det du lär med kroppen fastnar i knoppen. Det är en fantastik miljö för lek, fantasi och rörelse och har lugnande effekt. Barnen får prova olika friluftsaktiviteter och grundläggande friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet.


Vi arbetar med Naturskyddsföreningens Operation Giftfri Förskola. Förskolan är baserad på tron att våra barns behov är av yttersta betydelse. Hela vårt arbetslag är beredda att möta deras behov och hjälpa dem framåt i deras utveckling! 

Ett barn behöver bra mat för att vara sitt bästa jag! Vi äter bara ekologiskt, socker- och tillsatsfritt, långsamma kolhydrater och rätt fett. En dag i veckan har vi ekologisk köttfärs från Stora Ekeby, fisk två dagar och vegetariskt två dagar. Grindstugan äter helt veganskt. 


Utevistelse skapar bra förutsättningar för att väcka upptäckarlusten, nyfikenheten och fantasin, barnen utvecklas motoriskt och mentalt och får en god fysik och de bästa minnena av sin barndom. ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten”  LpFö98-10